Lärarhandledningar

Här finns även digitalt föreläsningmaterial till avslutade föreläsningar. Klicka på länken nedan för att hämta hem en pdf:Här finns lärarhandledningar för gratis nedladdning. Klicka på boktiteln för att hämta hem en pdf:Lärarhandledningarna är framtagna av en biblioteks-pedagog och anpassade för elever i åk 4–6. Handledningen för del 3 fungerar även för högstadiet.

De finns även att hämta på läromedia.se.

unsplash